2007-11-05 och 11-10, Besiktning, Inflytning och lite fest...

Till första sida

kommentarer Bilder
1. Välkommen, första gången vi kan komma in.
2. kommer de inte?? och utför besiktningen.
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. Lite fest.
10. .
11. .
13. Lite invignings fest för de närmaste.
14. Låderna är mjuk stängande.
15. Lite kartånger.
16. Dukat för lite fest.
17. .
18. .
19. .
20. Det börjar bli lite hemtrevligt.
21. Ylva.
Till första sida