Grundarbetet är påbörjat...

Till första sida

kommentarer Bilder
1. Grundarbetet har påbörjas
2. Profilerna är satta, fiberduken på plats och makadammen läggs ut
3. Makadammen och dräneringsrör på plats
4.
5. Leca blocken till grundstommen på plats
6.
7. Dagvatten och dräneringsrör vid uthuset
8. Leca blocken fixerade, färdigt för isolering av grunden
9. Vatten och fjärrvärmerör dragna
Till första sida